Privacy verklaring

Privacy verklaring

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens welke wij nodig hebben en door u verstrekt worden met betrekking op de boekingen van accommodatie en eventuele informatie in verband met de informatie over de accomodatie

Door ons te verwerken persoonsgegevens

Deze te verwerken persoonsgegeven houden in
– Naam
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– E-mailadres
– Persoonsgegevens door u verstrekt door middel van telefoongesprekken en correspondentie

Verwerkingsdoel en grondslag persoonsgegevens

-Vakantiebiggekerke verwerkt uw persoonsgegevens met betrekking tot het verwerken van de aanvragen en reserveringen. Het informeren over wijzigingen van onze diensten en het leveren van diensten en het verwerken van betalingen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoons gegevens worden volgens de wettelijk termijn van 7 jaar bewaard

Persoonsgegevens delen aan derden

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij aan de wettelijke verplichtingen moet worden voldaan, of in samenspraak met u met betrekking op de uit te voeren overeenkomst.

Inzien aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens bij ons op te vragen in te zien of te laten verwijderen op uw verzoek.

Een verzoek kunt u indienen via ons emailadres info@vakantiebiggekerke.nl er word zo spoedig mogelijk gereageerd en uw verzoek zal binnen 2 weken worden voldaan.

Menü